van

tot

23

Dec

2022

van

tot

23

Dec

2022

Ontmoetingscafé (iedere week)

-

10.00 - 12.00

Wil jij nieuwe Gouwenaars ook een goede start geven? Ze wegwijs maken in onze stad, dit land, en ze vertellen over ‘onze’ gewoonten, omgangsregels en cultuur? Wil jij ook hún verhaal horen en meer weten over het dagelijks leven in hun thuisland? Kom dan eens naar het Ontmoetingscafé.

Het Ontmoetingscafé is een plek waar we elkaar leren kennen: nieuwe Gouwenaars en ‘oude’ Gouwenaars. Een plek waar contacten ontstaan die voor beide groepen interessant zijn, en waar kleine en grote vragen worden besproken. Ongedwongen gesprekken die een waardevolle aanvulling vormen op de inburgerings- en taallessen die statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) volgen.

Zo brengt het Ontmoetingscafé een vreedzame en verdraagzame samenleving dichterbij. Een samenleving waarin vrijheid, verbondenheid, acceptatie en respect kernwaarden zijn!