Organisatie

Libertum is het voormalige Verzetsmuseum Zuid-Holland; een museum met een indrukwekkende geschiedenis. Onder leiding van een nieuwe interim directeur varen we een nieuwe koers: moderner, interactiever, áctiever. Met nieuwe partners en in modernere samenwerkingsverbanden. Libertum heeft wisselende exposities én activiteiten binnen en buiten Gouda, een eigen Ontmoetingscafé en een altijd actueel onderwijsaanbod. Libertum trekt meer en vaker de regio in, maar werkt tegelijkertijd aan een vaste ‘Freedom Experience’ in dé hotspot van Gouda: de Chocoladefabriek.

Stichting en bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Hans van den Akker, bestuursvoorzitter
Ton Schönwetter, secretaris
Teun Hardjono
Laura Osorio Iregui

Libertum is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Geïnteresseerd? Bekijk de vacatures.

Contact met het bestuur loopt via bestuur@libertum.nl.

Mirjam Flik heeft de dagelijkse leiding.

Naast het bestuur is een Raad van Advies aangesteld om het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren. Voorzitter is Sigfried Janzing, directeur Streekarchief Midden-Holland.

Documenten

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019

Stichtingsdocumenten

Statuten