[[nl]]Organisatie[[en]]Organisation

Het Libertum verkeert in een overgangsfase van een klassiek museum met een educatieve afdeling, naar een organisatie die ook lokaal en regionaal op maatschappelijk en cultureel vlak actief wil worden. Met een kleine staf, tijdelijke medewerkers en vrijwilligers, wordt er hard gewerkt aan een nieuwe programmering en vaste presentatie in de Chocoladefabriek.

Het Libertum stelt het zeer op prijs als nieuwe vrijwilligers zich actief opstellen bij de verwezenlijking van het ideaal van een bredere maatschappelijke betrokkenheid.

Wilt u onderdeel zijn van dit proces, neem dan contact op met Patricia Olsthoorn, creatief directeur.
Vindt u het een uitdaging om de jeugd te inspireren? Wij zijn nog op zoek naar uitbreiding van ons team van museumdocenten. Interesse? Neem dan contact op met onze educatief medewerker Shannen Verhagen.

[[nl]]Stichting en bestuur[[en]]
Foundation and board

Momenteel bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden:

Hans van den Akker, bestuursvoorzitter
Lucas Gransier, secretaris
Bunyamin Erdogan, penningmeester
Donald Pagrach, bestuurslid
Martin Kers, bestuurslid
Contact via bestuur@libertum.nl

Naast het bestuur is een Raad van Advies aangesteld om het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren. Voorzitter is Sigfried Janzing, directeur Streekarchief Midden-Holland.

[[nl]]Documenten[[en]]
Documents

Jaarverslagen
Stichtingsdocumenten