Organisatie

Libertum is het voormalige Verzetsmuseum Zuid-Holland; een museum met een indrukwekkende geschiedenis. Onder leiding van een nieuwe interim directeur varen we een nieuwe koers: moderner, interactiever, áctiever. Met nieuwe partners en in modernere samenwerkingsverbanden. Libertum heeft wisselende exposities én activiteiten binnen en buiten Gouda, een eigen Ontmoetingscafé en een altijd actueel onderwijsaanbod. Libertum trekt meer en vaker de regio in, maar werkt tegelijkertijd aan een vaste ‘Freedom Experience’ in dé hotspot van Gouda: de Chocoladefabriek.

Stichting en bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Hans van den Akker, bestuursvoorzitter
[vacature], secretaris
Henk de Vries, penningmeester
Teun Hardjono
Laura Osorio Iregui
Albert Struijk

Contact met het bestuur loopt via bestuur@libertum.nl.

Sigfried Janzing heeft de dagelijkse leiding.
Educatie: Mirjam Borghgraef
Collectiebeheer: Bert van Puffelen
Ontmoetingscafé: Marieke Westervoort

Naast het bestuur is een Raad van Advies ingesteld om het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren.