Organisatie

Libertum is het voormalige Verzetsmuseum Zuid-Holland; een museum met een indrukwekkende geschiedenis. Onder leiding van een nieuw creatief directeur varen we een nieuwe koers: moderner, interactiever, áctiever. Met nieuwe partners en in modernere samenwerkingsverbanden. Libertum heeft wisselende exposities én activiteiten binnen en buiten Gouda, een eigen Ontmoetingscafé en een altijd actueel onderwijsaanbod. Libertum trekt meer en vaker de regio in, maar werkt tegelijkertijd aan een vaste ‘Freedom Experience’ in dé hotspot van Gouda: de Chocoladefabriek.

Stichting en bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit 5 bestuursleden:

Hans van den Akker, bestuursvoorzitter
Lucas Gransier, secretaris
Bunyamin Erdogan, penningmeester
Donald Pagrach, bestuurslid
Martin Kers, bestuurslid
Contact via bestuur@libertum.nl

Naast het bestuur is een Raad van Advies aangesteld om het bestuur en de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren. Voorzitter is Sigfried Janzing, directeur Streekarchief Midden-Holland.

Documenten

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Stichtingsdocumenten

Statuten