[[nl]]Over Libertum[[en]]About Libertum

Verzetsmuseum Zuid-Holland heet voortaan Libertum! Libertum is de plek waar heden en verleden in elkaar overvloeien. Waar je geconfronteerd wordt met vragen over je eigen vrijheid, en aan het denken wordt gezet over waarden en moraliteit. En waar je wordt uitgenodigd om dat wat vanzelfsprekend is te bevragen... Libertum vertelt het verhaal van vrede en vrijheid, en de lastige keuzes die er moeten worden gemaakt om die te bereiken én te bewaren.

De komende twee jaar zal Libertum programmering uitwerken in de stad en regio. Diverse projecten zullen dus op verschillende locaties in de Chocoladefabriek, in Gouda en in de regio plaatsvinden. Daarnaast zal er hard gewerkt worden aan een vaste presentatie op de 2e verdieping van de Chocoladefabriek, tezamen met een aantal andere nieuwe bewoners van het pand. Uiteraard zal het Libertum haar positie innemen bij de viering van 75 jaar Vrijheid in mei van het komend jaar. Kijk in de agenda en bij onderwijs voor de programmering!