[[nl]]Steun Libertum[[en]]Support Libertum

!! DEZE PAGINA NOG OPMAKEN !!

Libertum heeft de ambitie een instelling te zijn die op maatschappelijk en cultureel terrein lokaal en regionaal ‘ertoe doet’. We willen voor jongeren een instelling zijn waar ze de noodzaak leren inzien van fatsoenlijk met elkaar omgaan, ongeacht ras, geloof of etniciteit. Dat doen we door het geven van lessen op het vlak van mensenrechten in de meest brede zin, het bieden van exposities, lezingen, debatten en alle overige activiteiten die deze aspecten bevorderen.


Verdraagzaamheid en respect voor elkaar moet (weer) de boventoon gaan voeren. Vanuit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levert het Libertum die belangrijke bijdrage aan een beter verdraagzame samenleving.
Uw steun is hiervoor nodig… omdat vrede maakbaar is.
Er zijn diverse manieren waarop u ons museum kunt steunen:
- als particulier vriend of donateur
- door u als vrijwilliger aan te melden of
- door het Libertum op te nemen in uw testament

Nalatenschap
Wanneer u Libertum opneemt in uw testament, draagt u er aan bij dat ook in de toekomst de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend blijft, aandacht blijft voor vooroordelen, discriminatie, mensenrechten en identiteitsontwikkeling.
U kunt in uw testament een of meerdere personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. U kunt een bedrag, een percentage van uw nalatenschap nalaten aan Libertum. Omdat het museum een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kan dit vrij van erfbelasting. Uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan het werk van Libertum.
Als u een nalatenschap overweegt en behoefte heeft aan persoonlijk advies, dan kunt u contact zoeken met Patricia Olsthoorn, creatief directeur Libertum. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer 0182-520385, of via e-mail p.olsthoorn@libertum.nl
Culturele ANBI
Libertum heeft de status van ‘Culturele ANBI’. Dat is voor u als bedrijf aantrekkelijk want het geeft u recht op een extra multiplier op uw gift.
In het kader van de Geefwet (geldig tot en met 2017) wordt voor particulieren het bedrag van de gift aan culturele ANBI’s voor berekening van de giftenaftrek verhoogd met 25%. (Nog even nazoeken wat de afspraken nu zijn!)
De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000,- . Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. Bereken uw voordeel met de schenkcalculator(https://anbi.nl/calculator/).
Voor een eenmalige gift is er een aftrekdrempel en aftrekplafond. Zie de website van de belastingdienst(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/).
Voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) is er geen aftrekdrempel en -plafond. Vanaf 1 januari 2014 zijn periodieke giften mogelijk zonder notariële akte en via een eenvoudige schenkingsovereenkomst. Een model hiervoor is downloadbaar vanaf de website van de belastingdienst.(link werkt niet meer)
Kijkt u voor meer informatie bij ‘Giften’ op www.belastingdienst.nl(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften)  of raadpleeg uw accountant

U wordt Vriend door een jaarlijkse bijdrage vanaf € 25,-

U ontvangt:
Een bijzonder welkomstcadeau: een authentieke verzetsbroche
1 vriendenpas voor een jaar lang gratis museumentree / of abonnement?
Nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van de activiteiten van Libertum
Een uitnodiging voor een jaarlijkse exclusieve Vriendenontvangst (met partner)
Uitnodigingen voor tentoonstellingsopeningen

Uiteraard zijn wij ook erg blij met bedrijfsdonateurs en sponsoren.
Bedrijven
Ook bedrijven kunnen Libertum helpen de missie van museum te bereiken. Zij steunen het museum met diensten, sponsoring van een project of op andere manieren. Er zijn diverse vormen mogelijk. Kijk voor meer informatie op onze Bedrijfspagina.
Omdat Libertum de status van Culturele ANBI heeft, kunnen bedrijven in het kader van de Geefwet hun gift voor berekening van de giftenaftrek verhogen met 50%. Voor vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximum bedrag aan schenkingen van in totaal € 5.000 per jaar.

Zakelijke partner van het bedrijfsleven
Libertum streeft als cultureel ondernemer naar verdergaande samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven. Zo helpt u ons de menselijkheid in de samenleving te bewaken en daarmee integreert u maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in uw bedrijf.
De samenwerking kan op tal van manieren vorm worden gegeven en beperkt zich niet tot financiële giften. Libertum heeft ook behoefte aan uw expertise.

Als partner heeft u de volgende voordelen:
- worden vermeld op de sponsorpagina van onze website
- worden vermeld in het Jaarverslag dat ook op de website wordt gepubliceerd
- ontvangen de digitale Nieuwsbrief van Libertum
- ontvangen uitnodigingen voor tentoonstellingsopeningen (digitaal)
- kunnen in overleg kortingsacties of een speciale ontvangst organiseren voor hun klanten of personeel.
Wilt u particulier- of bedrijfssponsor worden, dan kunt u contact opnemen met Patricia Olsthoorn, creatief directeur Libertum. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer 0182-520385, of via e-mail(p.olsthoorn@libertum.nl )

Onze Business Deal
Wij bieden u de tweedaagse workshop ‘Geweldloos communiceren’ aan.
Een interactieve workshop, die praktische handvatten aanreikt voor de verbetering van de interne communicatie en daarmee de versterking van uw organisatie. Want goede communicatie leidt tot beter onderling begrip, tevreden werknemers en daarmee verhoging van de productiviteit.

U steunt ons financieel en met deze middelen kunnen we gedegen lesmateriaal, actuele exposities en kwalitatief hoogwaardige lezingen en workshops verzorgen, die bijdragen aan onderling begrip, verzet tegen onrecht en de overdracht van inzicht en kennis aan jongere generaties.
Daarmee hebben u én wij ons doel bereikt.
Klik hier voor meer informatie over het aanbod.
Efficiënter werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen ineen?
Dan is deze Business Deal iets voor u!

Geweldloos Communiceren
Voor deze bijzondere bedrijfsworkshop hebben Verzetsmuseum Zuid-Holland en Vitaliserend Communiceren de handen ineen geslagen. Vitaliserend Communiceren is een internationaal gecertificeerd opleidings- en coaching instituut dat is opgericht door de ervaren communicatietrainers Martijn Ceelen en Anja Nekeman. Zij geven inspirerende workshops en trainingen die gebaseerd zijn op het dynamische communicatiemodel voor Geweldloos Communiceren (Nonviolent Communication) van Marshall Rosenberg.

Voor u: zakelijke workshop ‘Verbindend Communiceren’
Meningsverschillen en de manier waarop daarover wordt gesproken, vormen vaak aanleiding voor conflicten binnen het bedrijf, op zowel bestuurs- als projectniveau. ‘Verbindend Communiceren’ geeft deelnemers een tool om in actie te komen bij dreigende conflicten. De workshop is gericht op verbinding en resultaat, door te focussen op ieders behoeften: die van het individu, maar ook die van het team en de organisatie in haar geheel. Deelnemers leren met empathie naar elkaar te luisteren en helder verzoeken te formuleren, waardoor ruimte ontstaat voor onderling begrip, openheid en effectiviteit in samenwerking. Wat weer leidt tot meer motivatie en betere prestaties..

Blijvend resultaat
Dankzij de omvang van de workshops, de verschillende achtergronden van de trainers en hun vermogen om door te pakken, weet Vitaliserend Communiceren steeds weer een verbluffend blijvend resultaat te behalen in relatief korte tijd.  

          “De workshop heeft tot op de dag van vandaag zijn uitwerking op ons team. Vooral omdat handvatten die worden aangereikt heel praktisch zijn. Deelnemers leren een andere manier van in gesprek gaan met derden. En dat hun houding ertoe doet.”  Wilma Monincx, directeur Christelijke Basisschool De Sterrenboog

          “De workshops ‘Verbindend Communiceren’ hebben ons op minstens twee manieren geholpen: 1. Op de korte termijn, om problemen op te lossen en 2. Op de langere termijn, om conflicten te voorkomen.” Cralan Deutch, co-founder en manager Klantenservice LeadBoxerDe Business Deal
Libertum (voormalig Verzetsmuserum ZH) en Vitaliserend Communiceren bieden u als partner van het museum twee workshops aan. Beide workshops kunnen zowel in company als extern worden gegeven.

Workshop voor teams

• Intakegesprek met de teammanager
• Workshop dag 1
  - Het model voor Geweldloze Communicatie
  - Versterking van de individuele communicatie in lastige situaties (resultaat bijvoorbeeld: in staat zijn
    verbinding te leggen met de klant in lastigeklantengesprekken)

• Workshop dag 2
 - Teambuilding
 - Productieve interacties door de kracht van verbindende communicatie in samenwerking (resultaat
   bijvoorbeeld: effectievere besluitvorming, productiever vergaderen, collegiale feedback)

Steunt u Libertum met € 5.000,- of meer? Dan bieden wij u graag de workshop voor teams aan.Workshop voor executives

• Intakegesprek met de hr-manager of directeur
• Workshop dag 1
  - Het model voor Geweldloze Communicatie
  - Versterking van de individuele communicatie in lastige situaties (resultaat bijvoorbeeld: betere interne
    communicatie)

• Workshop dag 2
  - Teambuilding
  - Productieve interacties door de kracht van verbindende communicatie in samenwerking (resultaat
    bijvoorbeeld: effectievere besluitvorming, productiever vergaderen, collegiale feedback)

Steunt u Libertum met € 7.000,- of meer? Dan bieden wij u graag de workshop voor executives aan.

Extra giftenaftrek
Libertum kan alleen voortbestaan als het zijn kosten kan dekken met opbrengsten die het grotendeels zelf moet genereren. Vitaliserend Communiceren steunt het museum door de workshops tegen sterk gereduceerd tarief aan te bieden. Het resterende bedrag komt het Libertum als gift ten goede. Omdat het museum de status van ‘Culturele ANBI’ heeft, is dat voor u als bedrijf ook aantrekkelijk. Kijkt u voor meer informatie bij ‘Giften’ op www.belastingdienst.nl of raadpleeg uw accountant.
Voor meer informatie over Vitaliserend Communiceren kunt u kijken op vitaliserendcommuniceren.nl(http://vitaliserendcommuniceren.nl/)

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze unieke manieren van doneren? Neemt u dan contact op met Patricia Olsthoorn, creatief directeur (p.olsthoorn@libertum.nl)
Iedere andere gift, privé of zakelijk, is natuurlijk van harte welkom! U kunt het Libertum ook op andere manieren ondersteunen. Ga hiervoor naar onze ondersteuningspagina.

NL04INGB0000004507
t.n.v. Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland (wordt wellicht later Stichting Libertum, maar is nog niet zo)
Klein Amerika 20
2806 CA Gouda
Kvk 4117304507
Culturele ANBI
Verzetsmuseum Zuid-Holland heeft de status van ‘Culturele ANBI’. Dat is voor u als bedrijf aantrekkelijk want het geeft u recht op een extra multiplier van 50% op uw gift. Kijkt u voor meer informatie bij ‘Giften’ op www.belastingdienst.nl(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/aftrekbare_giften) of raadpleeg uw accountant.