Eerste Vrijheidsmaaltijd in Gouda

May 6, 2022

In vrijheid leven is niet vanzelfsprekend. Dat laat de oorlog in Oekraïne opnieuw zien. Met deze oorlog op de achtergrond vierde Gouda op 5 mei 2022 de vrijheid. Samen met gemeente Gouda organiseerde Libertum een Vrijheidsmaaltijd om te reflecteren op dat wat niet vanzelfsprekend is. Referentiepunt daarbij was de Tweede Wereldoorlog, en begrippen en gewelddaden van toen die ook nu weer komen bovendrijven.

Bij de Vrijheidsmaaltijd sloten vertegenwoordigers van partnerstad Solingen aan om het perspectief op vrijheid en herdenken te verbreden. Hoe wordt in Solingen het verleden, de nationaalsocialistische tijd, verwerkt en hoe gebeurt dat in Gouda? Op welke manier wordt de herwonnen vrijheid geborgd in de beide steden? Kunnen we dat samen beter doen dan apart? Welke rol speelt herdenken daarbij en hoe bedden we dat vervolgens in binnen onze cultuur?

Jongeren en nieuwkomers

De burgemeesters van beide steden, maar ook een delegatie van het Zentrum für verfolgte Künste namen deel aan deze inspirerende ‘maaltijd’. Belangrijke tafelgasten daarnaast waren jongeren. Zij dachten mee over de vraag hoe we jongeren van nu, die vrijheid gewend zijn en het verlies daaraan nog niet, bij deze dialoog kunnen betrekken. Ook nieuwkomers uit Turkije, Ethiopië, Yemen, Letland en Bosnië die onlangs de grens naar Nederland zijn overgestoken schoven aan, om met hun begrip van vrijheid de Nederlandse geest aan te scherpen.

Aftrap voor grote Vrijheidsmaaltijd

Met deze Vrijheidsmaaltijd wil Libertum een permanente uitwisseling en dialoog met Duitsland op gang brengen, en daarbij niet alleen stadsbestuur en instellingen maar ook scholen in Gouda en Solingen betrekken. Deze eerste besloten maaltijd vormt de opmars naar een grotere en meer publieke Vrijheidsmaaltijd in 2023.

Nieuwsoverzicht