Gastles van Ellen de Visser

April 24, 2022

Donderdag 21 april 2022 heeft Ellen de Visser, medisch redacteur bij de Volkskrant, samen met Libertum een gastles verzorgd op het Schoonhovens College. Drie voorexamenklassen havo en vwo geschiedenis luisterden naar haar verhaal over Marie Stoppelman, die voor dokter Mengele heeft moeten werken in de nadagen van WO II. Die vreselijke ervaring heeft arts Stoppelman verdrongen, en pas na 40 jaar zwijgen gedeeld met een collega. Ellen de Visser noteerde het verhaal na uitgebreid onderzoek. Haar artikel verscheen 27 januari 2022 in de Volkskrant in het kader van de Holocaustherdenking.  

Link naar het heden

De rijk geïllustreerde voordracht werd gevolgd door een gesprek. Antwoord op de vraag waarop het handelen van de mens geënt was, werd eenduidig beantwoord: op propaganda. Handige aanzet voor de discussie was de waaier met de 30 Universele Rechten van de Mens (1948). Er werd een link gelegd naar het heden, namelijk de oorlog in Oekraïne, en naar de eigen belevingswereld waarin vrijheid van meningsuiting heel belangrijk is.

De gastles maakte duidelijk dat WOII een hoofdstuk is in de geschiedenis dat ver van de leerlingen af staat, en waarover niet meer uit eerste hand wordt verteld binnen de familie. Aan Libertum de taak om bewustwording te creëren, en die vooral vast te houden, om herhaling van de geschiedenis te voorkomen.

Blijvende aandacht

Samen met het onderwijs in de Krimpenerwaard heeft Libertum met deze gastles invulling gegeven aan de oproep van de raad (motie Nationaal Holocaust Monument 21 oktober 2021) om blijvend aandacht te vestigen op scholen op de Holocaust in het algemeen en het nationaal Holocaust Monument in het bijzonder.

Nieuwsoverzicht