Internationale Dag van de Verdraagzaamheid

November 11, 2022

16 november is de internationale Dag van de Verdraagzaamheid. Op die datum organiseert Stichting 21 maart haar jaarlijkse Rede van de Verdraagzaamheid. Dit jaar wordt de rede uitgesproken door Patrick Loobuyck in de Agnietenkapel te Gouda.

Het denken over tolerantie heeft een lange geschiedenis en er zijn verschillende argumenten geformuleerd om tot meer verdraagzaamheid aan te zetten. Verschillende figuren uit de Lage Landen hebben daar hun steentje toe bijgedragen. Denk maar aan Erasmus, Coornhert, Willem van Oranje en Spinoza. Ook John Locke verbleef in Amsterdam toen hij in 1689 zijn beroemde Brief over Tolerantie schreef. Tot op vandaag bestaan er heel uiteenlopende opvattingen van tolerantie, die vaak door hun historische context zijn gekleurd.

Wat betekent tolerantie?

Op deze Wereld Tolerantiedag is Patrick Loobuyck bij ons te gast voor een lezing die dieper in gaat op de vraag wat tolerantie vandaag kan betekenen. Daar bestaat immers nogal wat verwarring over. Voor de een is de samenleving nog steeds veel te weinig tolerant, volgens de ander zijn we net veel te verdraagzaam geworden. Denken we maar aan de discussies over de hoofddoek, over Zwarte Piet, over asiel en migratie, over softdrugs, en over de jeugd van tegenwoordig.

Om goed samen te leven is het belangrijk dat we goed begrijpen welke opvatting van tolerantie er schuilgaat achter de democratische rechtsstaat zoals we die hier in de praktijk proberen te brengen. Het gaat om een heel specifieke opvatting die gebaseerd is op wederzijds respect en grondrechten. De multiculturele samenleving zet dat vaak op scherp. Ook in de 21ste eeuw blijkt tolerantie vaak een lastige deugd waarover we het gesprek met elkaar moeten blijven voeren.

De lezing is op 16 november 2022 om 20.00 in de Agnietenkapel in Gouda. Vanaf 19.30 uur kunt u binnenlopen. De lezing start om 20.00 uur.

Aanmelden is noodzakelijk: secretaris@stichting21maart.nl.

Nieuwsoverzicht