Jongerenplatform in Gouda

October 14, 2019

Libertum gaat zich samen met jongerenvereniging Yunited hard maken voor een jongerenplatform in Gouda. Op die manier willen we jongeren (15-25 jaar) meer betrekken bij thema’s die ze raken. Waarom? Omdat jongeren mondig en innovatief zijn, en kritisch op de maatschappij. Libertum kan daar ook veel van leren!

Het platform moet een kanaal worden waarlangs jongeren hun stem kunnen laten horen, gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven, en nieuwe activiteiten kunnen initiëren én dragen. Yunited en Libertum zullen dat faciliteren.

Moderne invulling

De komende tijd onderzoeken we hoe en door wie dit platform op een eigentijdse manier ingevuld kan worden. Wil je nu al meedenken? Neem dan contact op metp.olsthoorn@libertum.nl of jos@yunited.nl .

Nieuwsoverzicht