Nieuw lesproject gelanceerd

April 27, 2023

Scholengemeenschap De Driestar had deze week een primeur. In vier klassen van 3 Havo en 3 vwo is voorhet eerst een Dilemmashow gegeven. De Dilemmashow is een nieuw onderwijsproject van Libertum.

 

De Dilemmashow is een onderwijsproject, dat draait omdilemma en discussie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over maatschappelijke thema’s als geloof, discriminatie, gender, politieke voorkeur, burgerschap, samenleven in een democratie of de Tweede Wereldoorlog. Kern van het project zijn scherp geformuleerde stellingen, waarover de leerlingen moeten stemmen, waarna over de verschillende meningen gediscussieerd wordt. De stellingen worden voorafgegaan door introducerende filmpjes en cartoons.

De show is zowel geschikt voor het voortgezet als voor het primair onderwijs. Elke show wordt op maat gemaakt, afhankelijk van het onderwerp of thema dat de school wil behandelen.

 

Daklozenopvang, Prodemos en Libertum

De lessen op De Driestar maakten onderdeel uit van een themaweek met externe sprekers, waarbij ook een gastles werd gegeven door de Daklozenopvang Rotterdam en ProDemos. Deze organisatie geeft voorlichting over burgerschap, de rechtsstaat en de democratie. Libertum sloot in De Dilemmashow bij deze gastsprekers aan met stellingen over onder andere racisme, censuur en het hedendaags gebruik van nazisymbolen. “De reacties op de les waren overwegend positief. Onder andere naar de introductiefilmpjes over de Tweede Wereldoorlog werd zeer geïnteresseerd gekeken”, aldus Mirjam Borghgraef, die de lessen heeft gegeven. “Sommige kinderen hadden graag nog dieper op de stof in willen gaan, maar dat was op dat moment niet mogelijk.”

Reacties van de leerlingen na afloop: “Het was goed om over deze dingen te praten, denk ik.” Een ander: “Leuke les, leuke stellingen, leuke dilemma’s.” Weer een ander: “Tip: Méér verkiezingen of Oekraïne.”

 

Cartoontekenen

De les bestond uit één deel discussiëren over stellingen en één deel over de geheimen van het cartoon tekenen. Daarna mochten de leerlingen zelf aan de slag. Dat lukte de een beter dan de ander. Er bleken zeer getalenteerde cartoontekenaars in de klassen. Een leerling, die zei geen inspiratie te hebben had zijn tekenvel helemaal zwart gemaakt als een heelal met daarop alleen: *leegte*, *meer leegte* en *nog meer leegte* en ‘De inspiratie van de cartoonist’.

Een ander had een school getekend met getraliede ramen. De toelichting: “Dit is een gevangenis. Hoe zo? De leraar is er nooit weggegaan.”.

Nieuwsoverzicht