Onthulling portretten en plannen!

June 25, 2021

Het Ontmoetingscafé is weer iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend voor nieuwe ontmoetingen. Het café is een plek waar nieuwe en ‘oude’ inwoners van Gouda waardevolle contacten opdoen, ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen. Het sleutelwoord is ‘community’. De ongedwongen, onderlinge gesprekken in het café vormen een waardevolle aanvulling op de inburgerings- en taallessen die statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) volgen.

Gezichten - inzichten

Op een soortgelijke manier gaan we in gesprek met de stad en de regio. Rode draad is de prachtige serie portretten ‘Nieuwe gezichten’ van fotograaf Geert Smits die uitnodigen tot dialoog en interactie. Want verhalen vormen een krachtig middel om mensen met elkaar in contact te brengen en duurzaam te verbinden! Vandaag zijn in het bijzijn van wethouder Corine Dijkstra de eerste vijf portretten ‘onthuld’ door de maker en enkele geportretteerden.

Voor vrede en verdraagzaamheid

Onze thuisbasis wordt natuurlijk de Chocoladefabriek, waar onlangs het startschot is gegeven voor de verbouwing van de tweede verdieping en verduurzaming van het gebouw. In onze ‘Freedom Experience’ word je uitgedaagd om dat wat vanzelfsprekend is te bevragen, en na te denken over je eigen identiteit en waarden. Daarbij draait het om thema’s als vrijheid, botsingen, verzet en vreedzame samenleving. We hopen onze ‘Freedom Experience’ medio 2022 te openen!

Zomeracademie

Behalve op activiteiten voor volwassenen, zoals het Ontmoetingscafé, ligt onze focus ook op de educatie van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; denk aan burgerschapsonderwijs. Deze zomer participeren we in de Zomeracademie van de Brede School die als thema ‘wereldburgerschap’ heeft. Ook zijn we betrokken bij het Gouds Inclusief Kindercongres dat maart volgend jaar wordt gehouden.

Nieuwsoverzicht