Vroeg uit de veren voor verdraagzaamheid

May 26, 2022

Een oude traditie in een nieuw jasje: ruim 100 oude en nieuwe Gouwenaars gingen op Hemelvaartsdag 26 mei dauwtrappen ‒ niet in de natuur, maar om en door de stad. Het was een wandeling voor gastvrijheid en verdraagzaamheid die langs zeven plekken van ontheemding voerde.  

Expositie van 5 km lang

De wandelaars vertrokken om 4.00 uur vanaf Gouwe Stek Natuurlijk, waar een expositie te zien was van de ‘reizigers’; de bewoners van de woonwagens ernaast. De tocht ging langs de hotelboot, waar Mijnie Oosterom van het Ontmoetingscafé verhaalde over de walk-and-talks met de bootbewoners. In het IJsselhuis droeg Ruud Broekhuizen een indrukwekkend gedicht voor over de vlucht van Musa uit Soedan. Vervolgens liep de route langs het Remonstrantse poortje, waar Paul Abels vertelde over Coornhert als ‘displaced person’. De volgende stop was bij de boom achter de Waag, waar Libertum en gemeente Gouda een gedenkplek maken voor Oekraïne. Via Reakt aan de Boelekade, waar daklozen een fijne opvangplek vinden, ging de wandeling naar de Karnemelksloot voor het verhaal van Soesja Citroen over de familie Dingfelder.

Ontbijt

De tocht eindigde in de Chocoladefabriek bij de expositie ‘Dagboek van een bootbewoner’ van Dace Sietina en vier bootbewoners. Daar stond ook een ontbijt klaar voor de wandelaars, waar wethouder Corine Dijkstra bij aanschoof. De Gouda750-bus van Arriva bracht de dauwtrappers weer terug naar hun fiets of auto bij het startpunt.

De volledige verhalen zijn terug te vinden op goudseverhalen.nl (zoek op ‘Libertum’). De expositie zal ook in compacte vorm te zien zijn vanaf 2 september op de bovenverdieping van de Chocoladefabriek. Daar komt de nieuwe expositieruimte van Libertum.

Foto's: Lima Fotografie & Vormgeving

Nieuwsoverzicht