Nieuws

Wanneer opent Libertum de deuren van zijn vaste 'Freedom Experience'? Wat speelt er landelijk ‒ en welke activiteiten worden er regionaal georganiseerd? Welke samenwerkingsverbanden gaat Libertum aan? Je leest het hier!

Jongerenplatform in Gouda

October 14, 2019

Libertum gaat zich samen met jongerenvereniging Yunited hard maken voor een jongerenplatform in Gouda. Op die manier willen we jongeren (15-25 jaar) meer betrekken bij thema’s die ze raken. Waarom? Omdat jongeren mondig en innovatief zijn, en kritisch op de maatschappij. Libertum kan daar ook veel van leren!

Lees volledige bericht

Veel activiteiten in Gouda tijdens de Landelijke Vredesweek

October 14, 2019

Libertum draagt op verschillende manieren bij aan de viering van de Landelijke Vredesweek in Gouda

Lees volledige bericht

Intensievere samenwerking met het Zentrum für vervolgte Künste in Solingen

October 14, 2019

Libertum gaat de samenwerking met het Zentrum für vervolgte Künste in Solingen intensiveren. En wel met drie doelen: het bespreekbaar maken van discriminatie, vooroordelen, en vluchten & verzet. Toen en nu!

Lees volledige bericht