Oorlog dichterbij in Midden-Holland

Primair onderwijs - groep 6/7/8

Leerdoelen

Voor veel kinderen is de periode van oorlog en bezetting alleen maar een tekst in hun geschiedenisboek. Om persoonlijke en lokale oorlogsverhalen dichterbij te brengen, is er een bijzondere koffer voor groep 7 en 8 van het primair onderwijs: een koffer vol boeken, documenten, foto's en voorwerpen die te maken hebben met oorlog en bevrijding. De koffer zelf staat symbool voor weggaan en thuiskomen, en voor herinneringen.

Scholen in Midden-Holland kunnen de koffer lenen via hun lokale bibliotheek, om de bestaande lessen aanschouwelijk te maken of voor verdere verdieping. Een boekje met leestips helpt de docent daarbij, net als de digitale kaart waarmee de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wordt ontsloten. Die kaart is voor iedereen beschikbaar.

Per school mag de koffer voor een langere periode worden aangevraagd, zodat die in verschillende groepen kan worden gepresenteerd.

De koffer kan worden aangevraagd bij Ellie Wout en worden opgehaald in de stadsbibliotheek (Chocoladefabriek) of bij een van de KinderBibliotheken.

Het project ‘Oorlog dichterbij in Midden-Holland’ is een samenwerking tussen de Bibliotheek Gouda, Streekarchief Midden-Holland en Libertum. Het wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidiegelden van de provincie Zuid-Holland in het kader van 75 jaar Vrijheid in Zuid-Holland.

Aanvullende informatie

Kosten

Tijdsduur

Maximale groepsgrootte

Is de groep groter dan

leerlingen? We bekijken graag de mogelijkheden.

Begeleiders

Kosten i.c.m. objectentafel

Tijdsduur i.c.m. objectentafel