Ontmoetingscafé

Ontmoetingscafé De Vrijheid is een plek waar we elkaar leren kennen: nieuwe Gouwenaars en ervaren Gouwenaars. Een plek waar contacten ontstaan die voor beide groepen interessant zijn, en waar kleine en grote vragen worden besproken. Ongedwongen gesprekken die een waardevolle aanvulling vormen op de inburgerings- en taallessen die statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) volgen.

Zo brengt het Ontmoetingscafé een vreedzame en verdraagzame samenleving dichterbij. Een samenleving waarin vrijheid, verbondenheid, acceptatie en respect kernwaarden zijn!

Geef nieuwe Gouwenaars een goede start
Wil jij nieuwe Gouwenaars ook een goede start geven? Ze wegwijs maken in onze stad, dit land, en ze vertellen over ‘onze’ gewoonten, omgangsregels en cultuur? Wil jij ook hún verhaal horen en meer weten over het dagelijks leven in hun land van herkomst? Kom dan eens langs. Het ontmoetingscafé is iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Jeugdwerkplaats van de Chocoladefabriek. Je hoeft je niet aan te melden.

Meer weten? Kijk voor actuele informatie altijd op de Facebook-pagina van het Ontmoetingscafé of neem contact op via ontmoetingscafe@libertum.nl.  Je kunt je dan ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het Ontmoetingscafé.


Stories to feed