Ontmoetingscafé

Iedere vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur in de Steenlandzaal van de Chocoladefabriek

Het Ontmoetingscafé is een plek waar we elkaar leren kennen: nieuwe Gouwenaren en ‘oude’ Gouwenaren. Een plek waar contacten ontstaan die voor beide groepen interessant zijn, en waar kleine en grote vragen worden besproken. Ongedwongen gesprekken die een waardevolle aanvulling vormen op de inburgerings- en taallessen die statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunning) volgen.

Zo brengt het Ontmoetingscafé een vreedzame en verdraagzame samenleving dichterbij. Een samenleving waarin vrijheid, verbondenheid, acceptatie en respect kernwaarden zijn!

Geef nieuwe Gouwenaren een goede start
Wil jij nieuwe Gouwenaren ook een goede start geven? Ze wegwijs maken in onze stad, dit land, en ze vertellen over ‘onze’ gewoonten, omgangsregels en cultuur? Wil jij ook hún verhaal horen en meer weten over het dagelijks leven in hun thuisland? Kom dan eens langs. Je hoeft je niet aan te melden.

Meer weten? Neem dan contact op via ontmoetingscafe@libertum.nl, of bel naar het algemene nummer: 0182-52 03 85. Je kunt je dan ook aanmelden voor de nieuwsbrief van het Ontmoetingscafé.