Over Libertum

Libertum, een nieuw concept, een nieuwe naam. Verzetsmuseum Zuid-Holland heet voortaan Libertum! Libertum is de plek waar heden en verleden in elkaar overvloeien. Waar je geconfronteerd wordt met vragen over je eigen vrijheid, en aan het denken wordt gezet over waarden en moraliteit. En waar je wordt uitgenodigd om dat wat vanzelfsprekend is te bevragen... Libertum vertelt het verhaal van vrede en vrijheid, en de lastige keuzes die er moeten worden gemaakt om die te bereiken én te bewaren.

Terug naar home