ANBI

Libertum is een zogeheten Algemeen nut beogende instelling (een ANBI). ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 


Belastingvoordeel
Omdat Libertum de status van culturele ANBI heeft, kan  de schenker (een bedrijf of particulier) bij de belastingaangifte voor de berekening van de giftenaftrek een gift verhogen met 50%. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5.000,- per jaar.
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van Libertum is 777 44 12.