Steun Libertum particulier

Verdraagzaamheid en respect voor elkaar moeten (weer) de boventoon voeren. Daarvoor zet Libertum zich actief in, lokaal én regionaal. We willen jongeren bewustmaken van (de gevolgen van) vooroordelen en discriminatie, en leren over mensenrechten en identiteitsontwikkeling. Door (interactieve) expo’s en debatten, maar ook door onderschoolse lessen en andere activiteiten. Want vrede is maakbaar. Maar daarvoor hebben we wél uw steun nodig. Word donateur of neem Libertum op in je testament. Voor donaties: ons rekeningnummer is: NL 04 INGB 0000 0045 07 t.n.v. Stichting Libertum.

Doe een donatie
Libertum heeft de status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling, RSIN 777 44 12). Voor u als donateur geldt daarom een extra giftenaftrek. U mag in uw aangifte inkomstenbelasting uw gift met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Oftewel: u mag van de belastingdienst een kwart méér aftrekken dan u eigenlijk heeft geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal €5.000,-. Afhankelijk van uw inkomen kan uw voordeel oplopen tot 52%. U kunt dit uitrekenen met behulp van de schenkcalculator op de site van de Belastingdienst

Voor een eenmalige gift is er een aftrekdrempel en aftrekplafond; voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) niet. U kunt een periodieke gift vast laten leggen bij een notaris, maar sinds 2014 mag u ook een schenkingsovereenkomst opmaken met de instelling die u wilt steunen. U kunt een model daarvoor downloaden.

Kijk voor meer info op de site van de belastingdienst of raadpleeg uw accountant.

Nalatenschap
Libertum wil de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden en de lessen die geleerd zijn, doorgeven aan generaties die zijn opgegroeid in vredestijd. Wilt u daar een bijdrage aan leveren, dan kunt u Libertum opnemen in uw testament. U kunt in een testament een of meerdere personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. Dat betekent dat u een bedrag of percentage van uw nalatenschap aan Libertum kunt schenken. Omdat het museum de status heeft van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), kan dat vrij van erfbelasting. Uw bijdrage komt dus 100% ten goede aan het werk van Libertum!

Overweegt u een nalatenschap en heeft u behoefte aan persoonlijk advies, neem dan contact met ons op via 0182-52 03 85 of info@libertum.nl.