Steun Libertum particulier

Verdraagzaamheid en respect voor elkaar moeten (weer) de boventoon voeren. Daarvoor zet Libertum zich actief in, lokaal én regionaal. We willen jongeren bewustmaken van (de gevolgen van) vooroordelen en discriminatie, en leren over mensenrechten en identiteitsontwikkeling. Door (interactieve) expo’s en debatten, maar ook door onderschoolse lessen en andere activiteiten. Want vrede is maakbaar. Maar daarvoor hebben we wél jouw steun nodig. Word donateur of neem Libertum op in je testament.

Doe een donatie
Libertum heeft de status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling). Voor jou als donateur geldt daarom een extra giftenaftrek. Je mag in je aangifte inkomstenbelasting je gift met 1,25 verhogen en als gift aftrekken. Oftewel je mag van de belastingdienst een kwart méér aftrekken dan je eigenlijk hebt geschonken. De extra aftrek geldt voor een totaal aan giften van maximaal € 5.000,- . Afhankelijk van je inkomen kan je voordeel oplopen tot 52%. Je kunt dit uitrekenen met de schenkcalculator.

Voor een eenmalige gift is er een aftrekdrempel en aftrekplafond; voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) niet. Je kunt een periodieke gift vast laten leggen bij een notaris, maar sinds 2014 mag je ook een schenkingsovereenkomst opmaken met de instelling die je wilt steunen. Je kunt een model daarvoor downloaden.

Kijk voor meer info op de site van de belastingdienst of raadpleeg je accountant.

Nalatenschap
Libertum wil de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, en de lessen die geleerd zijn doorgeven aan generaties die zijn opgegroeid in vredestijd. Wil je daar een bijdrage aan leveren,  dan kun je Libertum opnemen in je testament. Je kunt in een testament een of meerdere personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. Dat betekent dat je een bedrag of percentage van je nalatenschap aan Libertum kunt schenken. Omdat het museum de status heeft van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling), kan dat vrij van erfbelasting. Je bijdrage komt dus 100% ten goede aan het werk van Libertum!

Overweeg je een nalatenschap en heb je behoefte aan persoonlijk advies, neem dan contact op: 0182-52 03 85 of info@libertum.nl.