Steun Libertum zakelijk

Help ons de menselijkheid in de samenleving te bewaken en integreer tegelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in uw bedrijf. Word sponsor! Voor donaties: ons rekeningnummer is: NL 04 INGB 0000 0045 07 t.n.v. Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland (de oude naam van Libertum).

Omdat Libertum de status van culturele ANBI heeft (RSIN 777 44 12), kan uw bedrijf voor berekening van de giftenaftrek een gift verhogen met 50%. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5.000,- per jaar.

Als sponsor heeft u diverse voordelen:

  • speciale kortingsacties voor uw klanten of personeel (in overleg);
  • vermelding op deze site;
  • vermelding in het jaarverslag (dat on- en offline wordt gepubliceerd);
  • uitnodigingen voor de openingen van onze expo’s en
  • digitale nieuwsbrieven die u op de hoogte houden van onze activiteiten.

Omdat Libertum de status van culturele ANBI heeft, kan uw bedrijf voor berekening van de giftenaftrek een gift verhogen met 50%. Voor de vennootschapsbelasting geldt een extra aftrek van 150%, met een maximumbedrag aan schenkingen van in totaal € 5.000,- per jaar.

Wilt u ons helpen onze doelstellingen te realiseren? Neem dan contact op: (0182) 52 03 85 of info@libertum.nl. Met uw financiële steun kunnen we lesmateriaal en actuele exposities maken en lezingen en bijeenkomsten organiseren die bijdragen aan onderling begrip, verzet tegen onrecht en de overdracht van inzicht en kennis aan jongere generaties.

Partnership
Libertum streeft als cultureel ondernemer naar verdergaande samenwerking met het lokale en regionale bedrijfsleven. Die samenwerking kan op heel veel manieren worden vormgegeven. Wilt u meer weten of uw ideeën aan ons voorleggen? Bel voor meer informatie ons algemene nummer (0182) 52 03 85 of mail naar info@libertum.nl.