Vreedzame samenleving

Hoe kunnen die naast elkaar leven? Onze democratie en de bijbehorende wetten regelen onze vrijheden, maar scheppen ook verplichtingen. Wat zijn onze gezamenlijke waarden? Hoe kunnen we vooroordelen over de ander wegnemen? En hoe zorgen we ervoor dat het cement stevig blijft, ondanks botsingen en polarisatie?

Libertum zet aan tot actie en biedt handelingsperspectief. Zodat jij je eigen bijdrage kunt leveren aan een samenhangende en inclusieve samenleving.

Thema-exposities

Thema-agenda

Thema-nieuws

Thema-onderwijsaanbod